อัลบั้มภาพ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
* อัลบั้ม *
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2561
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561

โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีถวายพระพร
ร่วมพิธีถวายพระพร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2561

โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 160 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2561
 โครงการผสมเทียม
โครงการผสมเทียม
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561

กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 289 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่องค์การบริหารส
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่องค์การบริหารส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการรณรงค์ลดขยะและกิจกรรมคัดแยกขยะ
โครงการรณรงค์ลดขยะและกิจกรรมคัดแยกขยะ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560
โครงการแกะสลัก
โครงการแกะสลัก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 222 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560