อัลบั้มภาพ โครงการบวชป่าน้ำตกโตนฟ้า
* อัลบั้ม *
โครงการบวชป่าน้ำตกโตนฟ้า
โครงการบวชป่าน้ำตกโตนฟ้า
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2561
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหินแก้ว
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหินแก้ว
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
งานลอยกระทงหินแก้ว ปี2561
งานลอยกระทงหินแก้ว ปี2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2561
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีถวายพระพร
ร่วมพิธีถวายพระพร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 157 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2561
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2561

 โครงการผสมเทียม
โครงการผสมเทียม
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561
กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 303 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561