อัลบั้มภาพ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2561
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2561
 โครงการผสมเทียม
โครงการผสมเทียม
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561

กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561
กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
กอ.รมน.กับโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 261 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่องค์การบริหารส
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่องค์การบริหารส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการรณรงค์ลดขยะและกิจกรรมคัดแยกขยะ
โครงการรณรงค์ลดขยะและกิจกรรมคัดแยกขยะ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 163 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560

โครงการแกะสลัก
โครงการแกะสลัก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชิน
กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชิน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปรำกลองยาว
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปรำกลองยาว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด(ต่อเนื่อง)
โครงการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด(ต่อเนื่อง)
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2560

ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน
ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ประชุมการนำเสนอ(ร่าง)แผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองรับร่อ
ประชุมการนำเสนอ(ร่าง)แผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองรับร่อ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2560
โครงการทำดอกไม้จันทน์ อบต.หินแก้ว
โครงการทำดอกไม้จันทน์ อบต.หินแก้ว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2560
งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560