อัลบั้มภาพ "การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2559 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 จัดการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลประชาชน ฟุตบอลผู้นำท้องถิ่น และเปตอง เมือวันที่ 6-7 เมษายน 2559