อัลบั้มภาพ "การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) 
เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ