อัลบั้มภาพ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
* อัลบั้ม *
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2561
โครงการบวชป่าน้ำตกโตนฟ้า
โครงการบวชป่าน้ำตกโตนฟ้า
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2561
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหินแก้ว
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหินแก้ว
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
งานลอยกระทงหินแก้ว ปี2561
งานลอยกระทงหินแก้ว ปี2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้อง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมถนนที่เสียหายในตำบลหินแก้วช่วงฤดูฝน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2561
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
โครงการรักนี้ไม่มีพลาด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
ประชุมนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยว OTOP
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2561

โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
กีฬา อบจ.คัพ ปี2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีถวายพระพร
ร่วมพิธีถวายพระพร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 163 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2561

โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
โครงการหญ้าแฝกหยั่งรากรักษ์น้ำรักษ์ดิน ตามรอยพ่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
งานกีฬา อบต.หินแก้ว
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2561
 โครงการผสมเทียม
โครงการผสมเทียม
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
กิจกรรมงานวันสงกรานต์2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561