อัลบั้มภาพ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชิน
กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชิน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปรำกลองยาว
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปรำกลองยาว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด(ต่อเนื่อง)
โครงการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด(ต่อเนื่อง)
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2560
ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน
ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ประชุมการนำเสนอ(ร่าง)แผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองรับร่อ
ประชุมการนำเสนอ(ร่าง)แผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองรับร่อ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2560
โครงการทำดอกไม้จันทน์ อบต.หินแก้ว
โครงการทำดอกไม้จันทน์ อบต.หินแก้ว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2560
งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชนตำบลหินแก้ว
พิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชนตำบลหินแก้ว
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560

อบต.หินแก้วจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ในวันที่13เมษายน2
อบต.หินแก้วจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ในวันที่13เมษายน2
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 281 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560
อบต.หินแก้วร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต
อบต.หินแก้วร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2560
อบต.หินแก้วจัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี
อบต.หินแก้วจัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันท
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันท
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560

งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2559
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>