อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
* อัลบั้ม *
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชนตำบลหินแก้ว
พิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชนตำบลหินแก้ว
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
อบต.หินแก้วจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ในวันที่13เมษายน2
อบต.หินแก้วจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ในวันที่13เมษายน2
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 262 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560
อบต.หินแก้วร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต
อบต.หินแก้วร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2560
อบต.หินแก้วจัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี
อบต.หินแก้วจัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันท
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันท
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2559
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2558
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558

โครงการรณรงค์ลดขยะ
โครงการรณรงค์ลดขยะ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โครงการทำขนมไทย
โครงการทำขนมไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
รณรงค์ต้านยาเสพติด
รณรงค์ต้านยาเสพติด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>