อัลบั้มภาพ งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
* อัลบั้ม *
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2559
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2558

งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ลดขยะ
โครงการรณรงค์ลดขยะ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โครงการทำขนมไทย
โครงการทำขนมไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558

รณรงค์ต้านยาเสพติด
รณรงค์ต้านยาเสพติด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
การรับมือแผ่นดินไหว
การรับมือแผ่นดินไหว
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (เรือถ่อ)
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (เรือถ่อ)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โครงการกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2558
สืบสานประเพณีไทยลอยกระทงประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
สืบสานประเพณีไทยลอยกระทงประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>