อัลบั้มภาพ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
* อัลบั้ม *
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธั
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2558
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหินแก้วประจำปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
โครงการ หินแก้ว bike for MoM ปั่นเพื่อแม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ลดขยะ
โครงการรณรงค์ลดขยะ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โครงการทำขนมไทย
โครงการทำขนมไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
รณรงค์ต้านยาเสพติด
รณรงค์ต้านยาเสพติด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
การรับมือแผ่นดินไหว
การรับมือแผ่นดินไหว
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (เรือถ่อ)
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (เรือถ่อ)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
โครงการกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2558

สืบสานประเพณีไทยลอยกระทงประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
สืบสานประเพณีไทยลอยกระทงประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมธรรมะ จริยธรรม
โครงการอบรมธรรมะ จริยธรรม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย
โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมโครงการอบรมทำดอกไม้จันทน์
กิจกรรมโครงการอบรมทำดอกไม้จันทน์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
จัดตั้งศูนย์ปรองดองตามแนวทางการดำเนินงาน(Road map)คณะรักษาคว
จัดตั้งศูนย์ปรองดองตามแนวทางการดำเนินงาน(Road map)คณะรักษาคว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>