อัลบั้มภาพ งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมธรรมะ จริยธรรม
โครงการอบรมธรรมะ จริยธรรม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย
โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมโครงการอบรมทำดอกไม้จันทน์
กิจกรรมโครงการอบรมทำดอกไม้จันทน์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
จัดตั้งศูนย์ปรองดองตามแนวทางการดำเนินงาน(Road map)คณะรักษาคว
จัดตั้งศูนย์ปรองดองตามแนวทางการดำเนินงาน(Road map)คณะรักษาคว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ICT
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ICT
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
สร้างทำนบกั้นน้ำคลองน้ำร้อน
สร้างทำนบกั้นน้ำคลองน้ำร้อน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2557
ประเพณีลอยกระทงปะจำปี ๒๕๕๖
ประเพณีลอยกระทงปะจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556

สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556
กิจกรรมชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
กิจกรรมชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556

คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2556
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>