อัลบั้มภาพ งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
* อัลบั้ม *
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2555
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2555
โครงการปฏิรูปสุขภาวะตำบลหินแก้ว จัดกิจกรรมรวมพลังค้นหาทุนทาง
โครงการปฏิรูปสุขภาวะตำบลหินแก้ว จัดกิจกรรมรวมพลังค้นหาทุนทาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2555

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 15-16 สิงห
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 15-16 สิงห
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2555
โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับกลุ่มสตรีตำบลหิ
โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับกลุ่มสตรีตำบลหิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2555
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ฝายน้ำลันคลองพะงัน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ฝายน้ำลันคลองพะงัน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2555
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2555
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายน้ำล้นคลองพง้น
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายน้ำล้นคลองพง้น
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]