อัลบั้มภาพ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2561
* อัลบั้ม *
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ICT
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ICT
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2557
สร้างทำนบกั้นน้ำคลองน้ำร้อน
สร้างทำนบกั้นน้ำคลองน้ำร้อน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2557

ประเพณีลอยกระทงปะจำปี ๒๕๕๖
ประเพณีลอยกระทงปะจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556
สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556
กิจกรรมชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
กิจกรรมชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556

การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2556
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2555
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>