อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
* อัลบั้ม *
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
การฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
คัดกรองผู้ป่วยมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2556
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
ฝึกอบรมจัดดอกไม้สด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เวทีทบทวนจังหวะก้าวขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2555
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
โครงการทำดอกไม้จันทน์ตำบลหินแก้ว รับสั่งทำได้ที่ อบต.หินแก้ว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร INTERNET เบื้องต้น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2555
โครงการปฏิรูปสุขภาวะตำบลหินแก้ว จัดกิจกรรมรวมพลังค้นหาทุนทาง
โครงการปฏิรูปสุขภาวะตำบลหินแก้ว จัดกิจกรรมรวมพลังค้นหาทุนทาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 15-16 สิงห
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 15-16 สิงห
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2555
โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับกลุ่มสตรีตำบลหิ
โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับกลุ่มสตรีตำบลหิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2555

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ฝายน้ำลันคลองพะงัน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ฝายน้ำลันคลองพะงัน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2555
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2555
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายน้ำล้นคลองพง้น
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายน้ำล้นคลองพง้น
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]