อัลบั้มภาพ งานวันเด็กกแห่งชาติประจำปี 2561 อบต.หินแก้ว ณสนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว