สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
   
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วมีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2560