สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
   
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2557