สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
   
 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557