สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
เรื่องอื่นๆ
     
เรื่องอื่นๆ ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2560