สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 01/2559
   
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 โครงการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558