สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเย็น-ในพุกหมู่ที่ 5
   
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วมีความประสงค์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเย็น-ในพุกหมู่ที่ 5
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2560