สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 02/2559
   
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 02/2559 จำนวน 1 โครงการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2558