สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  แล้ว เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2560  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2560