สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศกำหนดราคากลาง
     
ประกาศกำหนดราคากลาง ราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านกวางตาย หมู่ที่ 5
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2560