สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการผสมเทียมสัตว์
   
 
   

พื้นที่ตำบลหินแก้วประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ครบวงจรองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการผสมเทียมสัตว์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลหินแก้วได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์และการผสมเทียมสัตว์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ระหว่างวันที่๒๕-๒๗ เมษายน  ๒๕๖๑สนใจสมัครได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2561