สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 1โครงการ
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 1โครงการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558