สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
รวมระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล [อ่าน 127 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2560
ระเบียบว่าด้วยการกระจายอำนาจ [อ่าน 123 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2560
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ [อ่าน 138 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2560
ระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ [อ่าน 129 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1