สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
Username :
Password :
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
WWW.HINKAEW.GO.TH

เลขที่ 65 หมู่1  ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190 
โทรศัพท์ : 0-7763-0303  โทรสาร : 0-7763-0304
SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION Hin Kaew.
www.hinkaew.go.th.

No.65 Among 1 Sub-district, Tha Sae, Chumphon 86190 Kaew Hin.
Tel : 0-7752-0001 FAX : 0-7752-0001