อัลบั้มภาพ "ประเพณีสงกรานต์หินแก้ว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ประเพณีสงกรานต์หินแก้ว ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2559 ) 
ประเพณีสงกรานต์สงกรานต์หินแก้ว จะจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี สำหรับสถานที่จะกำหนดเปลี่ยนไป ตามทีีประชุมของคณะกรรมการจัดงาน และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจัดงาน