อัลบั้มภาพ "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านหินแก้ว)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านหินแก้ว) ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ) 
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหินแก้ว