อัลบั้มภาพ "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนายจำลอง ยศแก้ว)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนายจำลอง ยศแก้ว) ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร