อัลบั้มภาพ "ประเพณีลอยกระทงหินแก้ว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ประเพณีลอยกระทงหินแก้ว ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 )

 
ประเพณีลอยกระทงจะจัดขี้นในวันขึ้น 15 คำ่ เดือน 12 เป็นประจำทุกปี สำหรับสถานที่จัดงานคณะกรรมการจัดงานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจัดงาน