อัลบั้มภาพ "ศูนย์การเรียนรู้เรือถ่อ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้เรือถ่อ ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 )


 
เป็นศิลปะการแสดง ด้วยการใช้บริเวณสะเอวในการเด้งไป-มา มีบทร้องสอดแทรกความตลก